E-mailt küldök Visszahívást kérek
     
Adósoknak

Adós úr, kegyeskedjék fizetni!

Különben is, nagyot változott a világ. Van úgy, hogy immár nem a hitelező szívét kell meglágyítani, hanem éppenséggel az adósét.
Egy különös könyv akadt a kezembe. Amerikában, kereskedők számára készült. Arra tanítja a hitelezőket, hogyan kell sikeres felszólító leveleket írni.6
Képzelje el a hitelező, hogy az adós személyesen áll előtte, tehát úgy fogalmazza meg a levelet, mintha személyesen beszélne vele. Ne legyen túlságosan erélyes, vagy éppenséggel nyers –, inkább udvarias figyelmeztetéssel forduljon hozzá, hivatkozzék becsületérzésére és jó üzleti hírnevére, egyszóval igyekezzék megnyerni a jóindulatát. Általában el ne riassza fenyegetésekkel, hanem azon legyen, hogy az adóst egyszersmind rábírja további megrendelésekre.
Hétféle adóst lehet megkülönböztetni:

  1. Aki csupán hanyagságból nem fizet
  2. Aki tudna fizetni, de a pénzt inkább a saját üzleti céljaira használja fel
  3. Aki csak kivételesen késedelmeskedik
  4. Aki rendszeresen késedelmeskedik
  5. Akinek csak átmenetileg vannak fizetési zavarai
  6. Aki végképpen fizetésképtelen
  7. A csalárd adós

A fizetési felhívásoknak tehát ezekhez az adóstípusokhoz kell igazodniuk. A könyv közöl is egy sereg levél-formulát; íme néhány minta a mintákból:

„Igen tisztelt Urunk!
Ön bizonyára jogosan büszke jó hírnevére, amelyet üzletfeleinél kivívott magának azáltal, hogy kötelezettségeit mindenkor pontosan teljesítette. A mi eddigi összeköttetésünk is bizonyság erre.
Bizonyosak vagyunk hát benne, hogy mind a saját érdekében, mind a miénkben is, hátralékos követelésünket ki fogja egyenlíteni. Az Ön hírneve olyan jó, hogy bizonyára nem fogja azt késedelmes fizetéssel csorbítani.
Tegyen egy csekket a mellékelt borítékba és küldje el azt nekünk – még ma. Őszinte köszönet!”

Ez a másik is csepeg az udvariasságtól:

„Két hónap előtt szerencsénk volt Önnek 1200 dollár értékű árut küldeni. Szíves megrendeléséért legőszintébb köszönetünket fejezzük ki. Nagyrabecsüljük a rendelésben megmutatkozó jóindulatot.
Az Ön könyvelője azonban nyilván elnézte, hogy közben a fizetési határidő lejárt.
Nem küldene az összegről egy csekket?
Legőszintébb köszönet érte!”

Akadhatnak magán-ügyfelek, akikkel szemben bizalmas, humoros hangot is lehet megütni. Például:

„Igen tisztelt Doktor Úr!
Minden Demosthenesnél szebben beszél a tett!
Levelünk alkalmat ad Önnek egy tettre. Egy beporosodott vén számlakönyvben felfedeztük, hogy az Ön köztiszteletben álló neve …… dollár tartozással van megterhelve. Ön bizonyára megfeledkezett róla, szíveskedjék tehát kiegyenlíteni. Viszont mi változatlan nagyrabecsülésünk jeléül egy bőrkötésű jegyzőkönyvet fogunk Önnek küldeni, amelyen az Ön neve aranynyomású betűkkel lesz feltüntetve.”

Egy másik levélen egy kis rajz is látható. csomóra kötött zsinór. A magyarázat kiderül a levélből:

„Emlékezik Ön még arra az időkre, amikor csomót kötött a zsebkendőjére, hogy egy fontos dolgot el ne felejtsen?
Mi is szívesen kötnénk arra csomót, hogy rég esedékes …… dollár tartozását emlékezetébe idézzük. Miután azonban zsebkendőjével nem rendelkezhetünk, engedje meg, hogy legalább a mellékelt emlékeztető csomót küldjük el. Örvendenénk, ha meglazult üzleti kapcsolatunkat újból szorosabbra csomózhatnánk.”

Leghatásosabbnak azt a levélmintát találtam, amelyben nem maga a cég, hanem egy alkalmazottja szólal meg. A szöveget egy szép fiatal lány arcképe díszíti és így hízelkedik:

„Igazgató urunk engem bízott meg a behajtási osztály vezetésével. Büszke vagyok megbízatásomra, ámbár nehéz feladat egy fiatal leánynak. Mégis szeretnék a bizalomnak megfelelni és sokat jelentene rám nézve, ha mindjárt kezdetben sikerülne egy jelentékeny összeget behajtanom.
Ön ebben segítségemre lehetne, ha beküldi a mellékelt számlakivonat végösszegét.
Köszönettel fogok ezért Önnek tartozni, és alkalomadtán kész vagyok ellenszolgáltatásra.
Szívélyes üdvözlettel
Rosalinda Bumpo”

Rajz helyett kis igazolvány-fényképet lehet a levélre ragasztani – tanácsolja a könyv.
Azt persze nem tudhatjuk, hogy a csábító fényképpel ellátott levél csakugyan volt-e hatással valamelyik adósra? Fizetett-e? és Rosalinda kisasszonynak milyen természetű ellenszolgáltatásra adódott alkalom?

 

6. Szerzők: J. G. Tregoe és J. Whyte. Németre átdolgozta Dr. A. Schirmer. A német kiadás címe: Mahnbriefe, die Geld bringen. (Stuttgart, 1927.)

Felszólító levelet kapott tőlünk?
Amennyiben szolgáltatója Ön felé jogszerű követelést támaszt, az Ön érdeke is azt minél hamarabb rendezni.
Ügykezelőink célja, hogy Ön a tartozását a lehető legjobb feltételek mellett rendezhesse.

 
Kik vagyunk,
mivel foglalkozunk?
A B2 Consequence Kft. hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő követeléskezelő vállalata. Célunk a késedelembe esett számlák rendezése, oly módon, hogy Megbízóink és Ügyfeleik jó viszonya megmaradjon.
Ügyfelei késve
fizetnek Önnek?
A B2 Consequence Kft. segít a követelések hatékony behajtásában, miközben humánus irányelveinek köszönhetően meglévő partnerkapcsolatai nem sérülnek.
KAPCSOLAT

B2 Consequence Kft.
1253 Budapest, Pf.: 94.
Tel: +36 (1) 5100 900
Fax: +36 (1) 5100 901
E-mail: behajtas@consequence.hu

 
Amennyiben a számsor nem olvasható, kattintson rá az újrarendezéshez.
^
TÉRKÉP

Országos Hátralékkezelési Központ
1013 Budapest, Pauler utca 11.

Ügyfélszolgálat:
Hétfő-Péntek: 
8:00-19:00
 
Consequence Europe Magyarország Kft.
CÍMKÉK

kiszervezés beszedés elmaradás felelősség hátralék kezes kötelezett late nemzetközi perképviselet skip tracing érvényesítés ügyféllátogató adóstárs b2c early eljárás eur felkeresés felkeresői felszámolás fizetési hálózat iroda jogi költségátalány meghagyás puha sikerdíj soft személyes végrehajtás ügyvédi contact 301/a b2b díjhátralék díjtartozás hitel kamat késedelmi outsourcing ptk pénz számlatartozás tartozás consequence call cashflow debt fmh kintlévőség követelés követeléskezelés számla adósság center behajtás collection
Tartalom betöltése...