E-mailt küldök Visszahívást kérek
     
Adósoknak

Az adósok börtöne

Az elmúlt századok jogtörténetéből furcsánál furcsább intézmények torzulnak elénk. Ilyen volt az adósok börtöne is.
A nemfizető adóst a hitelező kérelmére letartóztatták és fogházba szállították azzal, hogy amíg az adósságát le nem törleszti, ottmarad. Itt mutatkozik meg az intézmény furcsasága, sőt értelmetlensége: hogyan szerezzen pénzt, ha be van zárva, és nem láthat a dolgai után? Nyilván az a számítás húzódott meg a törvény mögött, hogy majd rokonok, jóbarátok segítenek a szabadságától megfosztott emberen. Az ám, de ha azok nem voltak hajlandók a zsebükbe nyúlni, a boldogtalan ott senyvedhetett, amíg a hitelező bosszúvágya lehűlt, vagy amíg meg nem elégelte a tartásdíj fizetését. Az állam ugyanis nem ingyen fogadta be a fogházaiba az adóst, a hitelezőknek fedeznie kellett a tartási költségeket. Nem sokat, az állam itt is a hitelező pártjára állt, nem az adóséra.
A párizsi Clichy-fogházban a hitelező egy hónapra 20 frankot tett le az adós számára. Ebből 9 frankot kellett fizetnie a fogháznak a szobabér fejében; maradt az élelmezésre és egyéb kiadásra 11 frankja. Az éhenhalástól csak az menthette meg, ha egy másik, „vagyonosabb” adósnál cselédi, vagy egyéb hitványul fizetett munkát vállalt.
És ha családja volt? Azzal senki sem törődött. Az embertelenség terén a törvény és a hitelező egymásra talált. Az adós legfeljebb a maga 20 frankját is odaadhatta a feleségének, s még siralmasabban tengődhetett alkalmi munkából, könyöradományokból.
A Clichy-fogházban ötnaponként utalták ki a foglyoknak a táppénzt. Kora reggel már hosszú sorban gyülekeztek az asszonyok az iroda előtt, karjukon csecsemővel, oldalukon apró gyerekkel. Várták a nyitást jelző csengetést és a boldog pillanatot, amikor közvetlenül is átvehették a rájuk engedményezett részletet. Azután mehettek haza a nem egészen három és fél frankjukkal és gondolkozhattak, hogyan osszák be az elkövetkező öt keserves napra.
A törvény azt sem firtatta, hogy az adós a maga hibájából, vagy tőle független okból lett fizetésképtelen.
Egy párizsi kereskedő elküldte segédjét a bankba, hogy vegye fel a neki járó 5000 frankot, és fizesse ki esedékes tartozásait. A segéd oldalát csiklandozta sok pénz, meg akarta próbálni szerencséjét, beült a Palais Royal-beli játékbankba, s ott a rábízott pénzt az utolsó centime-ig elvesztette. A főnök nem bírt fizetni, a hitelezők beszállítatták a Clichy-be. Ha cellájának ablakából kinézett, lelátott a fogháznak a közönséges bűnözők számára elrekesztett részére és láthatta a bűnös segédet napi sétája közben. A sikkasztásért hat hónapi börtönre ítélték, ő viszont öt évig raboskodhatott, amíg az adósságát valahogyan letörlesztette.
A foglyok többsége természetesen kereskedőkből telt ki. Kívülük egy 1845. évi statisztika szerint Clichy foglyai közt volt:5
Iparos
53
Munkás 30
Kishivatalnok 27
Tanár 24
Szabó 17
Katona 15
Művész 12
Diák 10
Író 9
Mérnök, építész 6
Ügynök 3
Szén, és vízhordó 3
Vegyes 12

 

5. Maurice Alhoy et Louis Lurine: Les prisons de Paris (Paris, 1846. 254. old.)

Felszólító levelet kapott tőlünk?
Amennyiben szolgáltatója Ön felé jogszerű követelést támaszt, az Ön érdeke is azt minél hamarabb rendezni.
Ügykezelőink célja, hogy Ön a tartozását a lehető legjobb feltételek mellett rendezhesse.

 
Kik vagyunk,
mivel foglalkozunk?
A B2 Consequence Kft. hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő követeléskezelő vállalata. Célunk a késedelembe esett számlák rendezése, oly módon, hogy Megbízóink és Ügyfeleik jó viszonya megmaradjon.
Ügyfelei késve
fizetnek Önnek?
A B2 Consequence Kft. segít a követelések hatékony behajtásában, miközben humánus irányelveinek köszönhetően meglévő partnerkapcsolatai nem sérülnek.
KAPCSOLAT

B2 Consequence Kft.
1253 Budapest, Pf.: 94.
Tel: +36 (1) 5100 900
Fax: +36 (1) 5100 901
E-mail: behajtas@consequence.hu

 
Amennyiben a számsor nem olvasható, kattintson rá az újrarendezéshez.
^
TÉRKÉP

Országos Hátralékkezelési Központ
1013 Budapest, Pauler utca 11.

Ügyfélszolgálat:
Hétfő-Péntek: 
8:00-19:00
 
Consequence Europe Magyarország Kft.
CÍMKÉK

kiszervezés beszedés elmaradás felelősség hátralék kezes kötelezett late nemzetközi perképviselet skip tracing érvényesítés ügyféllátogató adóstárs b2c early eljárás eur felkeresés felkeresői felszámolás fizetési hálózat iroda jogi költségátalány meghagyás puha sikerdíj soft személyes végrehajtás ügyvédi contact 301/a b2b díjhátralék díjtartozás hitel kamat késedelmi outsourcing ptk pénz számlatartozás tartozás consequence call cashflow debt fmh kintlévőség követelés követeléskezelés számla adósság center behajtás collection
Tartalom betöltése...