E-mailt küldök Visszahívást kérek
     
Adósoknak

Az előkelő adósok börtöne

Angliában 65 börtön volt készenlétben az adósok befogadására. Legtöbbjében gyalázatosan bántak velük; a börtöntisztviselők kíméletlen sanyargatásokkal csikarták ki az adóstól még az összekoldult filléreit is. Volt mégis egy kivétel: a londoni King’s Bench (a királynők uralkodásának idején Queen’s Bench) börtön.
Törvény szerint a hitelező csak akkor volt köteles tartási költséget fizetni, ha az adós letette a vagyontalansági esküt. Előkelő uraságoknál, neves polgároknál ez nagy szégyenszámba ment, inkább bevonultak a King’s Bench falai mögé.
Nem is volt ez tulajdonképpen fogház, inkább nagy kiterjedésű, zárt telep. Volt benne egy kávéház és két italmérés, s voltak vendéglők, boltok, sőt kis családi házak is. Ki-ki olyan szobát vagy házat bérelt, aminőre telt a pénzéből. Volt olyan, aki odabenn is folytatta rendes mesterségét, s üzletet vagy műhelyt nyitott. Voltak viszont jó összeköttetésű adósok, ezek a kívülről kapott pénzekből munka nélkül is fényesen megéltek, inast és szakácsot tartotta, vendégségeket rendeztek. Az úr a pokolban is úr.
Az adósnak joga volt, hogy családját is maga mellé vegye. Ezek odaköltözhettek a fogoly családfőhöz, úgyhogy a King’s Bench lakossága néha több ezer főre rúgott. A látogatók szabadon áramlottak ki és be; senki sem vizsgálta, hogy kicsoda és milyen célból jön-megy. A női látogatók nem mindig a jó erkölcs jegyében járogattak úri ismerőseikhez, sőt gyakran olyan orgiák zaja szűrődött ki egyes házacskákból, aminőért a szabad életben az egész társaságot komoly fogdába zárták volna. Itt azonban a hatóság nem avatkozott az internáltak belügyeibe. A King’s Bench-telep belsejében semmiféle hatósági személy be nem tehette a lábát, még az igazgató emberei sem. Az őrök a kapu melletti előszobában tanyáztak; a telep területére lépniök nem volt szabad.
Kik és hogyan tartották fenn hát a rendet odabent?
Maguk a foglyok.
A falak mögött egy megszervezett köztársaság élte a rendes napi életét. A foglyok kormányzótanácsot és elnököt választottak. A tanács törvényeket hozott, intézkedett a közrend fenntartásáról, sőt bíráskodott is. A büntetés csak szégyenbüntetés lehetett: az elítéltnek cédulát akasztottak a mellére, kikiáltó vezette körül a telepen és közhírré tette bűnét. Az ilyen megbélyegzett embert mindenki kerülte, s ez volt az oka, hogy a King’s Bench foglyai jobban megtartották a törvényt, mint odakünn London szabad polgárai.
A legfurcsább eljárás akkor ment végbe, mikor az adós adósságot csinált. Vagyis egy fogolytársától pénzt vett kölcsön és a tartozást nem fizette meg. Ez igen komoly következményekkel járt. Az adós-hitelező mindenekelőtt beperelte az adós-adóst, természetesen a saját külön autonóm bíróságuknál. Ez pedig annak rendje és módja szerint lefolytatta a pert, s ha a kereset alapos volt, az adóst elmarasztalta.
Az nem hivatkozhatott az ősrégi jogelvre: ahol nincs, ott ne keress. Akadt őrajta is keresnivaló, ha egyéb nem, a lakása. Az ítéletet kímélet nélkül végrehajtották és elárverezték minden bútorát, de még az ágyát és a szalmazsákját is. Ha az árverési vételárból nem telt ki a követelés, sor került a lakásra. Rövid úton kirakták belőle és bérbeadták valamely vagyonosabb adósnak. A bérösszeget a tartozás törlesztésére fordították. Hogy az ekként kilakoltatott adóssal mi lesz, azzal a King’s Bench joga nem törődött. Vagy megszánta valaki és adott neki a saját lakásában egy kis zugot, vagy pedig alhatott a puszta földön mindaddig, amíg bérbeadott lakásának jövedelmei a tartozását letörlesztették.
A rossz hírű intézményt századokig tűrték meg a nagy európai országok kormányai, csak a modern időkben zárták el a hitelezők elől a börtön kapuit. Franciaország 1867-ben Anglia és Németország 1869-ben törölte ki törvénykönyvéből az adósfogság szégyenét.

 

Felszólító levelet kapott tőlünk?
Amennyiben szolgáltatója Ön felé jogszerű követelést támaszt, az Ön érdeke is azt minél hamarabb rendezni.
Ügykezelőink célja, hogy Ön a tartozását a lehető legjobb feltételek mellett rendezhesse.

 
Kik vagyunk,
mivel foglalkozunk?
A B2 Consequence Kft. hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő követeléskezelő vállalata. Célunk a késedelembe esett számlák rendezése, oly módon, hogy Megbízóink és Ügyfeleik jó viszonya megmaradjon.
Ügyfelei késve
fizetnek Önnek?
A B2 Consequence Kft. segít a követelések hatékony behajtásában, miközben humánus irányelveinek köszönhetően meglévő partnerkapcsolatai nem sérülnek.
KAPCSOLAT

B2 Consequence Kft.
1253 Budapest, Pf.: 94.
Tel: +36 (1) 5100 900
Fax: +36 (1) 5100 901
E-mail: behajtas@consequence.hu

 
Amennyiben a számsor nem olvasható, kattintson rá az újrarendezéshez.
^
TÉRKÉP

Országos Hátralékkezelési Központ
1013 Budapest, Pauler utca 11.

Ügyfélszolgálat:
Hétfő-Péntek: 
8:00-19:00
 
Consequence Europe Magyarország Kft.
CÍMKÉK

kiszervezés beszedés elmaradás felelősség hátralék kezes kötelezett late nemzetközi perképviselet skip tracing érvényesítés ügyféllátogató adóstárs b2c early eljárás eur felkeresés felkeresői felszámolás fizetési hálózat iroda jogi költségátalány meghagyás puha sikerdíj soft személyes végrehajtás ügyvédi contact 301/a b2b díjhátralék díjtartozás hitel kamat késedelmi outsourcing ptk pénz számlatartozás tartozás consequence call cashflow debt fmh kintlévőség követelés követeléskezelés számla adósság center behajtás collection
Tartalom betöltése...