E-mailt küldök Visszahívást kérek
     
Adósoknak

Az emberek fejében nem mindig él hiteles kép a behajtó cégek tevékenységéről.  Éppen ezért úgy gondoltuk, érdemes tisztázni, hogy mit is csinálunk, illetve nem csinálunk.

Egy követeléskezeléssel foglalkozó cég a megbízóik lejárt számlatartozásait érvényesíti a késedelembe esett ügyfeleivel, vagyis az adósokkal szemben, még a peres eljárás elindítása előtt. Ezt az együttműködést szerződés szabályozza és a követelés jogalapja a megbízóé marad, így cégünk közvetítői szerepet tölt be. Tesszük mindezt úgy, hogy a behajtási folyamat során tartjuk magunkat a szigorú etikai elvárásokhoz és megfelelünk a törvényi kötelezettségeinknek.

A követeléskezelési tevékenység során a követeléskezelők gyakorta olyan élethelyzetben veszik fel a kapcsolatot az adóssal, amikor a kötelezett fizetési képessége meggyengülése következtében szerződéses kötelezettségeit nem tudja határidőben teljesíteni, ennek következtében pedig hátrányos következményekkel kell szembe néznie. Ebben a helyzetben fokozott jelentősége van annak, hogy a kötelezett számára negatív következmények csak a legszükségesebb esetben és indokolt mértékben következzenek be. Ez feltételezi azt is, hogy a kötelezett megfelelően együttműködik a követeléskezelővel. A követeléskezelési tevékenység csak a kötelezett és a követeléskezelők kölcsönösen együttműködő magatartásának megvalósulásával lehet eredményes, ekkor érhető el, hogy a legkisebb költséggel, a hosszadalmas jogi eljárások igénybevétele nélkül kerülhessen rendezésre a tartozás.

A követeléskezelés négy fő szakaszból áll:
  • Belső hátralékkezelés: A hitelezők szervezetén belül történik
  • Adminisztratív behajtás: A követeléskezelők feladata egyfelől  mediátorként eljárva felvenni a kapcsolatot az adóssal és megállapítani, hogy mely esetekben elkerülhetetlenül szükséges a jogi eljárás megindítása, másfelől az adós megismertetése a tartozás keletkezésének hátterével, és várható jog-, illetve anyagi következményeivel. Az eljárás során jó esetben az is kiderül, ha a hitelező (szolgáltató) által nyilvántartott követelés valamely korábban nem ismert körülmények között nem áll meg, illetve feladatunk a nehéz helyzetben lévő adósok esetében a Megbízó által biztosított kompromisszumos megoldások (pl. részletfizetési megállapodások) koordinációja. Sikertelen mediáció, illetve az adós elzárkózása esetén a követeléskezelő által eredménytelennek nyilvánított eljárás lezárását követően a hitelező a legtöbb esetben megindítja a fizetési meghagyásos, illetve egyéb jogi eljárást.
  • Jogi úton történő behajtás: Bíróság előtt keresettel megindított eljárás, amely az adósok számára a tőketartozáson felül az eljárási költségek (illetékek), saját és idegen ügyvédi díjak jelentette  extra költségekkel jár. (Fizetési meghagyásos, illetve peres eljárás, valamint gazdálkodó szervezetek esetében felszámolási eljárások kezdeményezése)
  • Végrehajtás: A jogkövető magatartás állami eszközökkel történő kikényszerítése, ahol az eljárás során részben vagy egészben a bíróság, illetőleg az önálló bírósági végrehajtó jár el (jelentősen tovább növelve az ügyfélre eső költségeket)
A követeléskezelési eljárás során, az idő előre haladtával a késedelmi kamaton túl egyéb költségek is hozzáadódhatnak a tőketartozáshoz, illetve ezek a költségek folyamatosan növekedhetnek.

Így amennyiben a kötelezett felé a hitelező jogszerű követelést támaszt, a kötelezett érdeke is azt minél hamarabb rendezni.
Felszólító levelet kapott tőlünk?
Amennyiben szolgáltatója Ön felé jogszerű követelést támaszt, az Ön érdeke is azt minél hamarabb rendezni.
Ügykezelőink célja, hogy Ön a tartozását a lehető legjobb feltételek mellett rendezhesse.

 
Kik vagyunk,
mivel foglalkozunk?
A B2 Consequence Kft. hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő követeléskezelő vállalata. Célunk a késedelembe esett számlák rendezése, oly módon, hogy Megbízóink és Ügyfeleik jó viszonya megmaradjon.
Ügyfelei késve
fizetnek Önnek?
A B2 Consequence Kft. segít a követelések hatékony behajtásában, miközben humánus irányelveinek köszönhetően meglévő partnerkapcsolatai nem sérülnek.
KAPCSOLAT

B2 Consequence Kft.
1253 Budapest, Pf.: 94.
Tel: +36 (1) 5100 900
Fax: +36 (1) 5100 901
E-mail: behajtas@consequence.hu

 
Amennyiben a számsor nem olvasható, kattintson rá az újrarendezéshez.
^
TÉRKÉP

Országos Hátralékkezelési Központ
1013 Budapest, Pauler utca 11.

Ügyfélszolgálat:
Hétfő-Péntek: 
8:00-19:00
 
Consequence Europe Magyarország Kft.
CÍMKÉK

kiszervezés beszedés elmaradás felelősség hátralék kezes kötelezett late nemzetközi perképviselet skip tracing érvényesítés ügyféllátogató adóstárs b2c early eljárás eur felkeresés felkeresői felszámolás fizetési hálózat iroda jogi költségátalány meghagyás puha sikerdíj soft személyes végrehajtás ügyvédi contact 301/a b2b díjhátralék díjtartozás hitel kamat késedelmi outsourcing ptk pénz számlatartozás tartozás consequence call cashflow debt fmh kintlévőség követelés követeléskezelés számla adósság center behajtás collection
Tartalom betöltése...